PREGUNTES FREQÜENTS

 
Mas Duran respon als seus dubtes.
Donem la resposta a les preguntes més freqüents. Si no troba la informació que desitja, no dubti en contactar amb nosaltres. Estem al seu servei.
 
  • Cada quant s'ha de regar una planta?
Com a norma general, no es bo que establim una freqüència de rec predeterminada, per tant el millor es anar tocant i observant la terra ja que el rec vindrà determinat per molts factors diferents: la època del any, la qualitat i la quantitat de la terra, els factors climatològics, etc.
  • Com s'han de fer els tractaments fitosanitaris?
En el cas dels fungicides es poden fer tractaments preventius en aquelles plantes que ja sabem que cada any agafen malures.
Amb els insecticides es molt important que feu tres tractaments deixant 10 o 15 dies entre tractament i tractament.
  • Com s'ha de cuidar una planta?
Hi ha plantes de sol o de ombra, d'interior o d'exterior i aixo s'ha de respectar però el que segur que totes necessiten apart de l'aigua es que les adobem regularment, especialment les que tenim amb testos i jardineres.
  • Què és millor, un test de plàstic o de terrissa?
No hi ha un millor que un altre, la terrissa es mes fresca per les arrels però també mes porosa, el que fa que la humitat es perdi abans, per el que fa al plàstic manté mes la humitat però s'escalfa mes amb el sol.
  • Quan s'ha de podar una planta?
El temps de esporgar,en primer lloc i com a norma general es quan la planta esta en el repòs hivernal però en alguns casos dependrà de la època de floració de la planta.
  • Quina diferencia hi ha entre la terra i un substrat?
Un substrat es una barreja equilibrada de turbes, escorça de pi, argila perlita, fibra de coco, etc. Generalment enriquit amb adob de alliberació lenta. Aixo fa que tingui una adequada estructura que facilita la oxigenació i el drenatge, afavorint el creixement i desenvolupament de les arrels.