català : español
 • Plantes
 • Flors
 • Testos
 • Decoració
 • Terres

Contacte

Dades de contacte Contacte
Formulari de contacte

Si té qualsevol consulta o ens vol fer un suggeriment, no dubti en fer-nos arribar el seu comentari.
 • Nom i Cognoms:
 • Telèfon:
 • E-mail:
 • Comentaris:
Mapa web:
Contacte:
 • Vila Romana 8
 • Tel. / Fax: 93 712 28 94
 • 08192 - Sant Quirze del Vallès
 • Mòbil: 647 978 764
 • (Barcelona)
 • 647 978 765
 • info@gardenmasduran.com
Informació legal
x

Empresa: Mas Duran Jardins, SL

NIF: B61243564

Adreça: Vila Romana 8 - 08192 - Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Telèfon: 647 978 765

E-mail: info@gardenmasduran.com

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Política de privacitat

Àmbit d'aplicació .- La present política de seguretat afecta qualsevol dada de caràcter personal dels usuaris d'Internet (en endavant, "els Usuaris") que visitin la pàgina web (en endavant, "la Pàgina Web" ), i omplin els formularis de sol licitud de reserva disponibles a la mateixa. Les dades personals dels usuaris seran tractades exclusivament pels anunciants de la Pàgina Web d'acord amb la seva pròpia política de seguretat. La Pàgina Web és gestionada per Mas Duran Jardins, SL amb CIF B61243564 i domicili social al Vila Romana 8 - 08192 - Sant Quirze del Vallès (Barcelona) (en endavant, "el Prestador del Servei").

Informació als usuaris de l'existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, el Prestador del Servei, com a mer encarregat del tractament, compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD") i la resta de legislació que la desenvolupa.

Finalitat del tractament: Les dades personals facilitades pels usuaris seran tractats pels anunciants de la pàgina web amb la finalitat de gestionar la seva petició, quedant arxivats en fitxers de la seva responsabilitat.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Els Usuaris que facilitin les seves dades personals, podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, sol·licitant per correu postal als anunciants de la pàgina web i, amb caràcter subsidiari, davant Mas Duran Jardins, SL amb CIF B61243564 i domicili social al Vila Romana 8 - 08192 - Sant Quirze del Vallès (Barcelona), incloent, còpia del DNI o NIF del titular de les dades. En aquest segon cas el Prestador del Servei es limitarà a tramitar la seva sol·licitud a l'anunciant que correspongui, segons el que estableix l'article 26 del Reial Decret 1702/2007.

Seguretat .- El Prestador del Servei assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures tècniques i organitzatives de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat; especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. El Prestador del Servei no serà responsable, en cap cas, de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència dels Usuaris pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

Veracitat de les dades .- Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.